Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Sprawy do załatwienia » Biuro Obsługi Klienta
Menu

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651), w Urzędzie Miejskim w Barcinie uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.


Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz formularze umożliwiające załatwienie niektórych spraw w urzędzie, drogą elektroniczną [...] odnośnik do e-BOI

W zakładce Formularze i karty spraw, znajdują się rodzaje spraw do załatwienia, podzielone na kategorie uporządkowane alfabetycznie. Każda sprawa zawiera kartę sprawy, w której opisane są procedury załatwienia danej sprawy, wymagane dokumenty oraz ewentualne opłaty.

Moduł Stan sprawy umożliwia sprawdzenie, na jakim etapie załatwienia jest interesująca nas sprawa.
__________________________________________________________________________________
Formularze i karty spraw | Ostatnia aktualizacja 10.03.2014 r.

 


W celu skorzystania ze Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
  (Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - do pobrania)
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej – na platformie ePUAP: odnośnik do ePUAP

Adres Lokalnej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Barcinie: sekretariat@barcin.pl

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na http://www.epuap.gov.pl

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
  - pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  - płyta CD-RW.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu, w celu zapisania na nich Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES).
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF,TXT,
  - XLS,
  - CSV,
  - TXT,
  - GIF, TIF, BMP, JPG,
  - PDF,
  - ZIP.

 

W przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy danego certyfikatu.

Unizeto CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji
Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2011-03-08

Data udostępnienia: 2009-10-09 12:51:06

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-29 10:52:02

Liczba wyświetleń: 26611

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-29 10:52:02
2 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2014-03-17 13:41:26
3 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2014-03-17 13:36:12
4 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2014-03-17 13:06:19
5 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2014-02-27 10:32:52
6 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2013-04-25 10:59:44
7 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2012-03-23 11:25:02
8 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-05 09:42:48
9 ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-05 09:32:04
10 Biuro Obsługi Klienta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2011-03-08 10:34:05
11 Biuro Obsługi Klienta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2011-03-08 10:33:29
12 Biuro Obsługi Klienta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-12-08 11:28:21
13 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-04-22 11:45:56
14 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-04-22 11:45:08
15 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-04-22 11:43:53
16 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-04-22 11:42:45
17 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-04-22 11:40:11
18 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-04-22 11:38:57
19 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-04-22 11:37:10
20 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2009-12-29 12:10:09
21 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2009-12-29 12:01:32
22 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-11-24 11:12:39
23 Biuro Obsługi Interesanta [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-10-09 12:53:11

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 699788

Nawigacja pomocnicza