Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Barcinie

27 marca 2018 r. godz. 12.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Stan dróg w gminie.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu;

8.2. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.;

8.3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku;

8.4. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2019 roku";

8.5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku;

8.6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/136/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin;

8.7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin;

8.8. w sprawie podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-03-15

Data udostępnienia: 2018-03-15 14:28:36

Liczba wyświetleń: 399

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749777

Nawigacja pomocnicza