Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

23 lutego 2018 r. godz. 10.00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Funkcjonowanie sołectw - sprawozdanie sołtysów z działalności w roku 2017.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.;

8.2. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE" w Barcinie" złożonego na konkurs RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-02-12

Data udostępnienia: 2018-02-13 11:18:14

Liczba wyświetleń: 606

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749778

Nawigacja pomocnicza