Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Ochrona środowiska » Odpady
Menu

Informacja Burmistrza

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Barcinie uchwałą od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Barcin obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- 6,50 zł/osoba/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób selektywny,

- 11,50 zł/osoba/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób nieselektywny.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Barcin zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej jako iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, której wysokość uzależniona jest od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości (selektywny, nieselektywny).

Jednocześnie informuję, że pierwszy termin wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem nowych stawek opłat przypada do dnia 15 kwietnia 2017 roku (opłata za I kwartał).

 

Załączone pliki:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Ilona Żelek

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-01-02

Data udostępnienia: 2017-01-02 11:07:01

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-10 10:39:28

Liczba wyświetleń: 1446

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-01-10 10:39:28
2 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-06-30 13:03:33
3 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-06-29 13:42:45
4 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-06-29 12:47:14
5 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-05-15 08:28:14
6 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-20 13:02:13
7 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-03-20 12:57:11
8 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 11:43:12
9 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 11:40:22
10 Informacja Burmistrza [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 11:23:21
11 Informacja Burmistrza - new [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 11:19:05
12 Informacja Burmistrza - new [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-01-02 11:14:19

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 670506

Nawigacja pomocnicza