Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

  • Informacja o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości

    Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin [...]

    Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-02-13 16:11:47
  • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

    Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wapienno, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. [...]

    Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-01-12 08:19:52

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 670507

Nawigacja pomocnicza