Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 75/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 08:02:26
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 71/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 07:57:44
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 70/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 07:54:04
 • Burmistrz Barcina informuje

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji paliw alternatywnych z odpadów, które będzie realizowane ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-11 12:40:32
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-04 14:11:48
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-04 14:08:19
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 130313C Pturek - Józefinka, które będzie realizowane ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-04-26 13:55:16
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 130313C Pturek - Józefinka, które będzie realizowane ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-04-06 14:51:30
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Lafarge Cement S.A., Cementownia Kujawy w Bielawach, 88-192 Piechcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych, które ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-30 14:55:18
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-24 12:14:43
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-24 08:44:37
 • Oceny jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr: 26/17, 27/17, 40/17, 41/17, 42/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-03-20 13:23:18
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina

  W związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-14 14:19:48
 • Informacja Burmistrza Barcina

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 416/1 - obręb ewidencyjny Mamlicz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-07 13:46:08
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 17/17.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-03-01 12:56:21
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji paliw alternatywnych z odpadów w m. Bielawy 56, gmina Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-27 13:25:48
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębionowej ...

   

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-21 15:50:57
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin II" o mocy 1MW ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-17 11:53:11
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin I" o mocy 1MW ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-17 11:50:40
 • Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach.

  Autor przygotowujący dane: Kamila Sobiś (Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko), dnia 2017-02-03 10:50:07
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 591917

Nawigacja pomocnicza