Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych, które ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-07-20 13:52:10
 • Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni

  Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie
  (za okres od 2 czerwca 2016 r. do 2 czerwca 2017 r.)

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-07-19 09:57:04
 • Komunikat Nr 2/K/2017

  w sprawie stwierdzenia przydatności wody do kąpieli w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli z dnia 5 lipca 2017 roku.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-07-10 08:01:24
 • Ocena bieżąca jakości wody

  w miejscu wykorzystywanym do kąpiel.

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-07-10 07:57:42
 • Komunikat Nr 1/K/17

  w sprawie stwierdzenia przydatności wody do kąpieli w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-27 14:31:13
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

  dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 ...".

  Autor przygotowujący dane: Kamila Sobiś (z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy), dnia 2017-06-27 14:25:40
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 95/17

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-23 13:29:35
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w dniu 19.06.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-22 10:22:34
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-09 12:57:44
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-06 14:05:28
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 86/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-02 13:10:17
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 85/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-02 13:06:25
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 84/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-02 13:02:45
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w toku prowadzonego postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych, które ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-29 14:31:37
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 75/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 08:02:26
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 71/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 07:57:44
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 70/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 07:54:04
 • Burmistrz Barcina informuje

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji paliw alternatywnych z odpadów, które będzie realizowane ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-11 12:40:32
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-04 14:11:48
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-04 14:08:19
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. 3 strona
 4. następna strona
 5. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 613462

Nawigacja pomocnicza