Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-24 12:14:43
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-24 08:44:37
 • Oceny jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr: 26/17, 27/17, 40/17, 41/17, 42/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-03-20 13:23:18
 • Informacja Burmistrza Barcina

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 416/1 - obręb ewidencyjny Mamlicz, gm. Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-07 13:46:08
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 17/17.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-03-01 12:56:21
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji paliw alternatywnych z odpadów w m. Bielawy 56, gmina Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-27 13:25:48
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębionowej ...

   

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-21 15:50:57
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin II" o mocy 1MW ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-17 11:53:11
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin I" o mocy 1MW ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-02-17 11:50:40
 • Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach.

  Autor przygotowujący dane: Kamila Sobiś (Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko), dnia 2017-02-03 10:50:07
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 9/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-01-26 09:32:41
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 8/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-01-26 09:29:07
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 7/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-01-26 09:25:00
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 6/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-01-26 09:21:22
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 5/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-01-26 08:08:31
 • Ocena obszarowa jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi a terenie Gminy Barcin za 2016 rok.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-01-20 09:52:31
 • Ocena okresowa jakości wody za rok 2016

  Ocena obejmuje wodę dostarczaną w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz z indywidualnego ujęcia wody, za okres 2016 roku.

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-01-20 09:48:28
 • Burmistrz Barcina informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 130313C Pturek - Józefinka, które ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-01-18 13:40:32
 • Utylizacja azbestu – dofinansowanie 2017

  Burmistrz Barcina ogłasza nabór wniosków dotyczących dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest w ramach programu ...

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski , dnia 2017-01-12 08:44:20
 • Burmistrz Barcina informuje, że do tutejszego urzędu wpłynął wniosek

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-01-10 07:38:04
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 562337

Nawigacja pomocnicza