Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Sprawy do załatwienia » Rejestry, petycje
Menu

Informacja

Niniejszy dział zawiera usystematyzowowaną strukturę dot. petycji oraz prowadzonych rejestrów w Urzędzie Miejskim. Aby zapoznać się z udostępnionymi dokumentami, należy wybrać odpowiedni odnośnik w prawym menu.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.2015.2135).

W Urzędzie Miejskim w Barcinie, prowadzone są między innymi następujące rejestry, wykazy oraz ewidencje:

 • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barcinie
 • Rejestr instytucji kultury
 • Wykaz jednostek organizacyjnych
 • Wykaz jednostek pomocniczych
 • Rejestr użytkowników wieczystych
 • Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
 • Rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu działki
 • Rejestr nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości
 • Rejestr protokołów z oświadczenia ostatniej woli
 • Rejestr dzierżawców
 • Rejestr decyzji komunalizacyjnych
 • Rejestr sprzedaży nieruchomości
 • Rejestr nabytych nieruchomości
 • Rejestr podziałów nieruchomości
 • Rejestr nieruchomości, dla których przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Rejestr decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej
 • Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Rejestr postanowień w sprawie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Rejestr decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów
 • Rejestr działalności regulowanej z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Rejestr deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Ewidencja rejestracji i kwalifikacji wojskowej
 • Rejestr osób zgłoszonych do GKRPA
 • Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Rejestr umówInformacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Marek Przybysz

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2011-08-26

Data udostępnienia: 2009-12-23 08:33:53

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-22 11:43:56

Liczba wyświetleń: 12297

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2017-11-22 11:43:56
2 Informacja [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2017-11-22 11:38:51
3 Informacja [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2017-11-22 11:03:35
4 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-10-18 15:13:59
5 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-30 09:17:14
6 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-30 08:11:53
7 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-30 08:07:02
8 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-30 07:58:49
9 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 12:37:38
10 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 12:37:15
11 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 10:29:09
12 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 10:09:30
13 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 10:08:40
14 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2016-03-17 10:07:16
15 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2015-08-04 15:44:26
16 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2012-04-19 08:18:47
17 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 10:14:28
18 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 10:14:02
19 Informacja [modyfikacja] Marek Przybysz 2011-08-26 10:12:53

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749778

Nawigacja pomocnicza