Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna

Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Barcin Dodał: Marek Przybysz, dnia 2010-07-09 13:37:36

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - do pobrania
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - do pobrania
Instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP - do pobrania

Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na druku, na jedną z poniżej wybranych możliwości:

• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@barcin.pl
• faxem na numer: (52) 383 41 43
• listownie na adres: Urząd Miejski w Barcinie
                               ul. Artylerzystów 9
                               88-190 Barcin

Zgodnie z art. 13 ust. 1. udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.


Urząd Miejski w Barcinie
Kod statystyczny gminy: 0419013
- obszar miejski:
0419014
- obszar wiejski:
0419015
Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat żniński


DANE KONTAKTOWE:
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

tel. (52) 383 41 00
fax (52) 383 41 43

e-mail: sekretariat@barcin.pl
strona: www.barcin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/4jqy80sc35/skrytkaGODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00
wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30
piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30

Pracownik ds. ewidencji ludności w każdą środę w godzinach od 7:00 do 11:00
wykonuje swoje obowiązki służbowe w terenie.
W związku z powyższym załatwienie spraw tego dnia możliwe będzie w godzinach od 11:00 do 15:00.

Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest codziennie w następujących godzinach:
poniedziałek, środa czwartek - od godz. 8:00 do godz. 14:00
wtorek - od godz. 8:00 do godz. 16:30
piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:30
z codzienną przerwą w godzinach od 12:00 do 12:15NUMERY KONT BANKOWYCH
:

Mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Barcinie.
57 8167 0008 0000 0677 2000 0180

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10 8167 0008 0000 0677 2000 0250

Wadia na przetargi dotyczące zbycia nieruchomości gminy.
Zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje).
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006

Pozostałe podatki i opłaty lokalne.
13 8167 0008 0000 0677 2000 0002DANE DO FAKTURY:

Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
NIP: 562-17-72-523
REGON: 092351179Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie


DANE KONTAKTOWE:
ul. 11 Listopada 1c
88-192 Piechcin
czynne: harmonogram


Więcej na temat Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz informacje o władzach miasta i jednostkach podległych znajdują się w zakładce - WŁADZE I STRUKTURA

 

Gmina Barcin to miejsce, w którym chce się żyć, inwestować i które warto odwiedzić.

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 517226

Nawigacja pomocnicza